Vision

Vår vision är att bli bättre och bättre. Aldrig luta oss tillbaka och känna oss nöjda. Vi vill kunna erbjuda våra patienter bästa möjliga vård och omhändertagande.

Våra värderingar

Hos Tandläkarna Dellborg & Nordin har alla människor lika värde. Vi har ett modernt synsätt på organisation och ledarskap, samt ett flexibelt förhållningssätt gentemot patienterna. 

Vi ser humor som ett ledord och har en positiv inställning till det mesta.

Hur det började

Tandläkarna Dellborg & Nordin AB grundades år 2003 av Anna Karin Dellborg och Lars Nordin. Verksamheten började med en klinik i Delsbo tätt följt av en klinik i Ljusdal med sammanlagt fyra anställda. 2008 gjordes ett nyförvärv av en redan existerande klinik i Sveg. 2014 växte Tandläkarna Dellborg & Nordin AB med ytterligare en klinik i Bollnäs. Idag är vi över 40 anställda och expanderar.

Under årens lopp har vi haft en positiv inställning till att låta unga människor jobba/praktisera hos oss. Vi har medverkat till att flera har valt att utbilda sig till tandläkare/tandhygienist/tandsköterska.

När det gäller sponsring riktar vi oss främst till olika former av ungdomsverksamhet.