Våra behandlingar

En undersökning bör göras med jämna mellanrum. Hur ofta bedöms individuellt.  Man kan lättare behandla och förebygga karies och tandlossning i ett tidigt skede. Därför är det viktigt att undersöka sina tänder regelbundet.

En del väntar alldeles för länge och tror att det är för sent att åtgärda, eller skäms för att visa upp sina tänder. Vi har sett ”det mesta”. Du är välkommen till oss oavsett om du har bra eller dåliga tänder och även om du inte har några tänder alls!

Vid stora behandlingsbehov tar vi extra röntgenbilder och gör en behandlingsplan i samråd med dig som patient.

All röntgenutrustning hos oss är digital. Det innebär en lägre stråldos för patienten. Tack vare att vi kan visa röntgenbilden på dataskärm kan du lättare förstå vad som bör åtgärdas i din mun.
Vid en vanlig undersökning ingår fyra röntgenbilder. Här ser man karies och tandlossning. Om man misstänker att det finns infektioner runt rotspetsar eller av andra anledningar behöver flera röntgen tar man det efter behov. Vi har en CBCT som ger en översikt över hela käkbenet och alla tänder i tre dimensioner.

Med undersökning och röntgen som underlag gör vi en behandlingsplan. Det finns ofta flera alternativ i olika prisnivåer och vi kommer överens om vad som är bäst för dig. Då görs också ett kostnadsförslag.

Vi tycker att förebyggande tandvård är viktigt. Här ingår borttagande av tandsten och beläggningar, fluorbehandling och information.
Det viktigaste är egenvården som du utför hemma. Vi ger dig den information och behandling du behöver för att uppnå en god tandhälsa.

Vi har många barnpatienter och tycker att det är roligt. Hos oss behandlar vi hela familjen. När det finns behov av tandställning visar vi barnet för en ortodontist (specialisttandläkare inom tandreglering) som bedömer om behandling ska göras och i så fall vilken. Sedan utför vi oftast behandlingen själva på kliniken, vilket besparar både barn och föräldrar långa resor och tid.
Alla barn går kostnadsfritt fram till det år de fyller 24 (Gävleborg) eller 23 (övriga landet).
Observera att du som förälder gör ett aktivt val av tandläkare till ditt barn. När barnet är tre år skickas ett brev ut från beställarenheten i Region Gävleborg där du uppmanas att välja tandläkare. Du kan självklart ändra ditt val även efter barnet har fyllt tre år.
Välkommen till oss!

De flesta som har tandställning är barn men man kan även behandlas som vuxen. Alla barn som behandlas hos oss visas för specialisttandläkare (ortodontist) för behandlingsförslag. Därefter görs behandlingen oftast av oss och alltid i samråd med ortodontist. Tandreglering är i de flesta fall kostnadsfri för barn.

Tänder kan lagas med olika material. Det vanligaste är composit (plast). I övrigt finns glasjonomer, porslinsinlägg och guldinlägg. De två senare görs av en tandtekniker efter ett tandavtryck eller scanning. Du får då komma tillbaka för att cementera fast inlägget någon vecka senare och har under den tiden en provisorisk lagning. När stora lagningar ska göras är ett inlägg eller en krona (se ”kronor”) att rekommendera eftersom de är mer hållbara än compositlagningar. Små och medelstora lagningar görs med composit.

Om en stor del av tanden saknas kan man göra en ny krona. Din egen tand formas för att kunna fästa kronan. Därefter scannas tanden av och scanningsfilen skickas till en tandtekniker. Under tiden mellan besöken får du en provisorisk tand. Vid nästa besök cementeras kronan om passform och färg är bra.
Det är viktigt att vara noga med tandborstning även runt en kronförsedd tand. Man är inte skyddad mot karies i och med att tanden har en ny krona.

Om en eller flera tänder saknas finns olika behandlingsalternativ. Ett är att inte göra någonting alls, utan att ha en tandlucka. Annars kan man göra implantat, en delprotes eller en bro. För att en bro ska kunna göras får man sätta kronor på granntänderna så att man kan hänga en tand mellan, därav namnet bro. Granntänderna formas och ett avtryck tas alternativt scannas. Detta skickas till en tandtekniker för framställning av en bro. Innan cementering vid nästa besök får du en temporär bro. Det är viktigt att sköta om tandhygienen runt en bro och du får särskilda instruktioner om hur av oss.

När en eller flera tänder saknas kan man göra implantat. Titanimplantat skruvas fast i käkbenet och därefter sätts tänder fast på implantaten.

Många som har protes upplever obehag. Protesen sitter kanske dåligt och maten smakar inte lika som förr.
Efter en implantatbehandling sitter tänderna fast. Och smaklökarna är inte täckta av en protes.

Man kan även göra singelimplantat för att ersätta en enstaka tand. Eller delimplantat om flera tänder saknas.

Oavsett hur många tänder som saknas görs först en undersökning och röntgen tas för att kontrollera benmängd och benkvalitet. Tillsammans med dig gör vi en behandlingsplan och du får ett kostnadsförslag av oss.

ALL BEHANDLING SKER HOS OSS!

Det finns hela proteser för den som saknar alla tänder och delproteser för att ersätta några saknade tänder. Proteser görs antingen som en provisorisk ersättning när man har tagit bort tänder och ska göra implantat eller som en slutlig behandling.
Vi gör proteser enligt patientens önskemål. Man kan snedställa tänder, variera färg och lägga in guldinlägg för att protesen ska se ut som ”vanliga” tänder.
I underkäkar med låg benhöjd kan det vara svårt att få ett bra fäste för en helprotes

Det är viktigt med en god bettfunktion. En del gnisslar eller pressar tänder nattetid, andra dagtid. Detta kan ge upphov till spända käkmuskler, käkledsbesvär och ibland huvudvärk.
Tänderna belastas onormalt mycket och man kan ofta se ett slitage på tänderna.
En bettskena ger ett bra skydd mot ytterligare slitage, avlastar käklederna och tuggmusklerna blir mer avslappnade.

Vi gör snarkskenor både med och utan remiss Region Gävleborg.
Många som snarkar upplever dagtrötthet och snarkandet kan även vara ett problem för omgivningen. Vi rekommenderar att du söker för detta hos läkare. Om det efter undersökning visar sig att du behöver en snarkskena utför vi denna på remiss.

Om pulpan (nerven) är skadad gör vi en rotfyllning. Pulpan tas bort, roten rensas upp och fylls med guttaperka. Sedan görs en lagning eller krona på tanden.
En skada på pulpan visar sig ofta som tandvärk men kan också upptäckas på röntgen och tanden kan vara symptomfri.

Tandlossning drabbar många och kan orsaka omfattande problem. Det går att motverka och förhindra en fortsatt olycklig utveckling. Det är viktigt att tandsten och beläggningar tas bort och att man som patient får information och instruktion om hur man ska sköta sin munhygien. Våra tandhygienister ordnar detta. Vid svåra fall, där tandköttsfickorna är mycket djupa, kan man behöva operera för du lättare ska kunna hålla rent. Operationen görs av en tandläkare. Mycket bygger sedan på egeninsatser. Det gäller att hålla en god munhygien. Du får självklart komma tillbaka till tandhygienist och tandläkare för uppföljning och ytterligare behandling om det behövs.

Vi har en omfattande kirurgisk verksamhet. Allt görs under lokalbedövning, lugnande medel ges vid behov. Exempel på kirurgi som vi utför:

Implantatoperationer (fixturinstallationer och distansoperationer)
Sinuslift, för att öka benmängd under bihåla inför implantatbehandling
Kirurgiskt avlägsnande av visdomständer
Rotspetsoperationer
Tandlossningsoperationer
Övrig kirurgi

Man bör undvika att äta, dricka eller skölja munnen ett  par timmar efter tanduttagning eller operation. Det är vanligt med en lättare blödning timmarna efter ett kirurgiskt ingrepp. Om blödningen tilltar eller håller i sig länge bör du höra av dig till din tandläkare.
De första dagarna efter en operation är det vanligt med svullnad och värk i operationsområdet. Vanliga värktabletter brukar hjälpa.
Borsta inte i operationsområdet (där det är sytt) de första tio dagarna, utan skölj istället med klorhexidinlösning. Följ därefter tandläkarens råd.

Det finns många olika orsaker till att man är missnöjd med utseendet på sina tänder. Allt ifrån felställningar, tandförluster till missprydande fyllningar eller missfärgade tänder. Det går att förbättra utseendet via puts, blekning, nya fyllningar, porslinsfasader, kronor, broar, implantat, tandreglering osv. Allt detta kan vi utföra efter överenskommelse.
Estetik handlar inte bara om tänder utan även om tandkött. Det går ibland att förbättra med relativt enkla medel. Ibland krävs mer omfattande ingrepp. Vi hjälper dig med det du behöver.

Tandsmycken finns för dig som vill pryda en tand.